Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości nr KM 593/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2020r. o godz. 09:45 pod adresem Olszynki Grochowskiej 22 w Szczecinie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika.