Komornik Szczecin Marcin Łaniewski

Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Łaniewski prowadzi egzekucję i licytację z nieruchomości na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód.

Egzekucja alimentów

Komornik Sądowy Marcin Łaniewski skutecznie odzyskuje świadczenia alimentacyjne na terenie obejmującym właściwość terytorialną Kancelarii.

Egzekucja świadczeń

Komornik Sądowy Marcin Łaniewski prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na terenie obejmującym właściwość Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo