Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Marcin Łaniewski

Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy Szczecin Marcin Łaniewski prowadzi egzekucję i licytację z nieruchomości na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód.

Egzekucja alimentów

Komornik Sądowy Szczecin Marcin Łaniewski skutecznie odzyskuje świadczenia alimentacyjne na terenie obejmującym właściwość terytorialną Kancelarii.

Egzekucja świadczeń

Komornik Sądowy Szczecin Marcin Łaniewski prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na terenie obejmującym właściwość Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo

Komornik Szczecin - Najczęściej zadawane pytania

 

 

Jakimi sprawami zajmuje się Komornik Szczecin?

Zadaniem Komorników sądowych jest wykonywanie orzeczeń sądu. Głównie dotyczą one spraw pieniężnych przy zastosowaniu środków przymusu. Egzekucja sądowa to innymi słowy ściąganie należności dla wierzyciela (osoby poszkodowanej) z majątku dłużnika. Dodatkowymi zadaniami komornika jest wykonywanie spisu inwentarza, zabezpieczanie spadków po osobach zmarłych a także prowadzenie licytacji publicznych i doręczanie wszelkiego rodzaju korespondencji sądowej.

 

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to innymi słowy tytuł egzekucyjny z zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny nie jest tytułem wykonawczym jeśli nie posiada klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny może być prawomocny lub podlegający natychmiastowemu wykonaniu. Są to orzeczenia sądu, wyroki sądu polubownego w tym ugody i akty. Komornik sądowy nie może przystąpić do wykonania tytułu egzekucyjnego jeśli ten nie posiada klauzuli wykonalności czyli jest sam w sobie tytułem wykonawczym.

 

Jakie są sposoby na ustalenie majątku dłużnika przez komornika?

W przypadku gdy wierzyciel (osoba poszkodowana) nie jest w stanie przedstawić majątku dłużnika komornikowi, wówczas może go poprosić o postukiwanie go przez komornika, zgodnie z art. 801 (2) kpc. Potrzebny jest do tego wniosek egzekucyjny, w którym należy zaznaczyć poszukiwanie majątku dłużnika. Komornik sądowy Szczecin zasięga wówczas informacji o majątku dłużnika w instytucjach takich jak ZUS, US, księgi wieczyste, rejestry. Celem poszukiwania majątku dłużnika jest ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzeń, pojazdów mechanicznych (samochody, maszyny rolnicze itd), nieruchomości a także wierzytelności.

 

Na jakim systemie pracuje Komornik?

Podstawowym systemem, które wykorzystuje Komornik Szczecin jest system SQL Komornik. Aby nasza praca była bardziej kompleksowa wykorzystujemy także systemy OGNIVO, CEPIK, ZUS PUE - ONLINE, PD CBD KW, CEIDG, rejestr zestawów, SISP, EPO, EPU.

Przykłady zastosowań niektórych systemów:

  • systemu OGNIVO (informacja o rachunkach bankowych dłużnika),
  • CEPIK (informacja o posiadanych przez dłużnika pojazdach),
  • ZUS PUE (podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń),
  • PD CBKW (informacje o nieruchomościach dłużnika).

 

Czy mogę wybrać dowolnego Komornika Szczecin?

Niestety jest to niemożliwe. Każdy komornik posiada swój ściśle przypisany rewir i mu podlega. Nasza kancelaria i komornik sądowy Marcin Łaniewski pracuje przy Sądzie Rejonowym Szczecin i obsługuje rejon Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i z chęcią może podjąć się ich realizacji na zlecenie wierzyciela.

 

Jak mogę wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy zgłosić się do kancelarii, która podejmuje się czynności na danym rewirze. Następnie należy złożyć wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Jest on dostępny w każdej kancelarii komorniczej a także może zostać złożony poprzez EPU. Wniosek egzekucyjny powinien spełniać określone kryteria tzn zawierać wskazanie Komornika sądowego do którego jest kierowany, posiadać oznaczenie wierzyciela - imię, nazwisko oraz adres lub nazwa firmy/przedsiębiorstwa. Ważne aby wniosek wskazywał także dłużnika - jego imię, nazwisko a także adres. Każdy wniosek musi być podpisany przez wierzyciela.