Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości nr KM 1287/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2020r. o godz. 10:30 pod adresem: 72-010 Police, ul. Siedlecka 6 (przed wejściem do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  • NACTA ASTRO Automat vendingowy do wydawania napojów gorących.
  • NACTA SFERA Cod 96321 Automat vendingowy spiralowy do napojów i przekąsek, nr identyfik. 81800975/5656201.
  • NACTA SFERA Cod 96321 Automat vendingowy spiralowy do napojów i przekąsek.