Obwieszczenie o licytacji nieruchomosci KW 35056_0