Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 16868/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji – poddaszu) w budynku wielorodzinnym, składającego się z trzech pokoi (dwóch sypialni oraz pokoju dziennego), kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 69,10 m2 . Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o pow. 8,4 m2 , pomieszczenie gospodarcze nr 2 (garaż) o pow. 18,5 m2 oraz pomieszczenia na strychu o pow. 24,62 m2 ; łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 120,62m2; pomieszczenie na strychu zostało zaadaptowane na cele mieszkalne, wydzielono pokój z częścią łazienkową oraz korytarz. Pomiędzy kondygnacją mieszkalną (trzecia kondygnacja budynku) a strychem wykonano schody łączące obie kondygnacje; dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16868/6 [NKW SZ2S/00016868/6].

UWAGA! Zgodnie z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz piwnicy numer 5 o powierzchni 8,4m2, pomieszczenia gospodarczego numer 2 o powierzchni 18,5m2, pomieszczenia na strychu o powierzchni 24,62m2;

W rejestrach prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach nie odnaleziono żadnego wniosku dotyczącego pozwolenia na zmiany w lokalu, w szczególności dotyczące adaptacji strychu.

Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 198/10000 wspólnej części budynku i w gruncie objętych księgą wieczystą KW nr SZ2S/00007655/4. (w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wskazano – jako oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej nr KW 75769, obecnie jest to numer SZ2S/00007655/4).

Położenie nieruchomości: Mierzyn, ul. Grafitowa 27/6 , gmina Dobra.

Suma oszacowania wynosi 368 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 14401143 0000 0000 1606 1204

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji). Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.